Loading...
en

Alişan Düzenli

Groups

Photo Albums

Friends

Share:

Newsfeed

 • It's Alişan Düzenli's birthday!
  Alişan Düzenli
  Birthday: 15 Jul
  Jul 15
  0 0
 • Alişan Düzenli liked that Fatih Dirol joined our site
  Dec 28 '15
  0 1
  Alişan Düzenli likes this
 • Forensics By Prof. Dr. Halis Dokgöz
 • Child & Violence By Prof. Dr. Halis Dokgöz
 • Adli Tıp Bülteni 2015 20(1) YAYINDA.... The Bulletin of Legal Medicine 2015 20(1) PUBLISHED... www.adlitipbulteni.com Adli Tıp Bülteni, Adli Tıp Uzmanları Derneği’nin resmi yayın organı olarak yılda üç kere yayınlanır. Adli Tıp Bülteni, adli bilimlerde yapılan orijinal araştırmaları, olgu sunumlarını, editöryal yorumları, editöre mektup ve derlemeleri yayınlar. Derginin resmi dili Türkçe ve İngilizcedir. Adli Tıp Bülteni, uluslararası hakemli bir adli tıp dergisidir. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, araştırma ve yayın etiğine uygun olmalıdır. Dergiye gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise, editör ve en az iki danışmanın incelemesinden geçip, gerek görüldüğü takdirde istenen değişiklikler yazarlarca yapıldıktan sonra yayınlanır. Tüm yazarların gönderilen makalede akademik-bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Yazıların sorumluluğu yazarlara aittir. Dergide yayınlanan yazıların telif hakları Adli Tıp Uzmanları Derneği’nindir. Hiçbir şekilde bu yazıların tümü veya herhangi bir bölümü kopya edilemez ve derneğin izni olmadan yayınlanamaz. Dergiye gönderilecek yazılar ve dergi ile ilgili her türlü iletişim için kullanılacak adres: Prof.Dr. Halis Dokgöz, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye. E-posta: [email protected] ISSN 1300-865X Cilt 20, Sayı 1 (2015) İçindekiler Editörden Editörden Halis Dokgöz PDF Editöre Mektuplar Mekteb-i Tibbiye-i Adliye-i Şahane Üzerine Mehmet Hakan Özdemir PDF Araştırma Makaleleri Çocuk İstismarı Açısından Risk Grubunda Olan Psikiyatrik Engelli Çocukların Engelli Sağlık Kurulu Raporlarına Göre Engel Durumları ve Özel Eğitim Hakkı Ahsen Kaya, Orhan Meral, Hülya Güler, Ekin Özgür Aktaş PDF 1-6 Ölüm Zamanı ve Ölüm Nedeni ile İlişkili Olarak Postmortem Göz İçi Sıvısında Biyokimyasal İncelemelerin Önemi Muharrem Teyin, Yasemin Balcı, Sema Uslu, Kenan Karbeyaz, Kazım Özdamar PDF 7-13 Enjeksiyon Nöropatisi Olgularına Adli Tıbbi Yaklaşım Volkan Ünal, Esra Özgün Ünal, Abdurrahman Emir, Yusuf Özer, Sadi Çağdır PDF 14-20 Antalya İlinde Denetimli Serbestlik Karan Alınan Kişilerde Uyuşturucu Madde Kullanımının Araştınlması Burak Kulaksızoğlu, Sibel Kulaksızoğlu, Hamit Yaşar Ellidağ, Necat Yılmaz, Selen Bozkurt PDF 21-26 Cinsel İstismara Uğrayan Çocuk ve Ergenlerin Sosyodemografik Özellikleri ve Ruhsal Değerlendirmesi Uğur Koçak, Ahmet Hamdi Alpaslan PDF 27-33 Tıbbi Uygulama Hatası Riski Yüksek Olan Uzmanlık Dallarının Tıpta Uzmanlık Sınavında Tercih Edilme Önceliklerinin Yıllara Göre Değişimi Hüseyin Kasap, Taner Akar, Birol Demirel, Ahmet Zahit Dursun, Serhat Sarı, Alper Özkök, Önder Aydemir PDF 34-37 Olgu Sunumları Cinsel İstismara Uğrayan İşitme Engelli Çocukların Adli Süreçte Yaşadığı Zorluklar Bir Olgu Serisi Hatice Ünver, Nesligül Nihal Olgun, Şahika Gülen Şişmanlar, Ayşen Coşkun, Ümit Biçer PDF 38-42 Toplumsal Olaylarda Güvenlik Güçlerinin Müdahalelerine Bağlı Yaralanmaların Adli Raporlama Süreçleri Olgu Serisi İlker Koçar, Ökkeş Koçyatağı, Hakan Kar, Nursel Gamsız Bilgin, Halis Dokgöz PDF 43-48 Antifriz İçerek İntihar Ettiği Bildirilen Bir Olguda El Yazısındaki Değişimlerin İncelenmesi İlhami Kömür, Esat Şahin, Ersen Saltı, Çetin Seçkin, Ferruh Baklacıoğlu, Işıl Özbay, Hüseyin Bülent Üner PDF 49-52 Eozinofilik Arterite Bağlı Spontan Koroner Arter Diseksiyonu Bir Olgu Sunumu Gülden Çengel, Esra Gürlek Olgun, Semih Alper Kureş, Cafer Uysal, Mehmet Ali Çakmak, İsmail Özgür Can PDF 53-55 Derlemeler Mikrobiyolojik Yöntemlerin Postmortem interval Tahmininde Kullanımı Mahmut Şerif Yıldırım, Sinan Sevinç, Ramazan Akçan, Aysun Balseven Odabaşı, Ali Rıza Tümer PDF 56-59 Davetli Yazarlar-Derleme Tüm Boyutlarıyla Pedofili Oğuz Polat PDF 60-70 Adli Tıp Bülteni'nin İndekslendiği Veritabanları Türk Medline Akademik Dizin Türkiye Atıf Dizini Türk Medline Akademik Dizin Türkiye Atıf Dizini Google Scholar Index Copernicus Directory of Research Journals Indexing Google Scholar Index Copernicus Directory of Research Journals Indexing Journal Index Scientific Indexing Services Int. Committee of Med. Journal Editors Journal Index Scientific Indexing Services International Committee of Medical Journal Editors Research Bible Advanced Science Index Academic Keys Research Bible Advanced Science Index Academic Keys Open Academic Journals Index CiteFactor Scientific Academic Journals Universal Impact Factor Open Academic Journals Index CiteFactor Scientific Academic Journals Universal Impact FactorAdli Tıp Bülteni 2015 20(1) YAYINDA.... The Bulletin of Legal Medicine 2015 20(1) PUBLISHED... www.adlitipbulteni.com Adli Tıp Bülteni, Adli Tıp Uzmanları Derneği’nin resmi yayın organı olarak yılda üç kere yayınlanır. Adli Tıp Bülteni, adli bilimlerde yapılan orijinal araştırmaları, olgu sunumla...See more
 • 12. Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresi – 2015
  Bildirilerin, Bilimsel Komite tarafından değerlendirmeye alınması için bildiri özetinin kurallara uygun olarak [email protected][email protected] gönderilmesi...
  Apr 10 '15
  0 1
  Alişan Düzenli likes this
 • Apr 10 '15
  0 1
  Alişan Düzenli likes this
 • Alişan Düzenli liked that selma joined our site
  Dec 31 '14
  0 1
  Alişan Düzenli likes this
 • Dec 17 '14
  Sadi hocam mükemmel olmuş, eline sağlık.
  You need to sign in to comment
 • Alişan Düzenli liked Fatih Dirol's status
  Youngest person executed in the USA exonerated after 70 years - ITV News
  Read Youngest person executed in the USA exonerated after 70 years latest on ITV News. All the news
  Dec 25 '14
  1 1
  Alişan Düzenli likes this
  Dec 18 '14
  Bu habere göre, Amerika Birleşik Devletlerinde cinayetten suçlu bulunup idam edilen en genç kişi (George Stinney Jr, 14 yaş) 70 yıl sonra temize çıkarılmış.
  You need to sign in to comment
'':
fade
slide
Rating: